Hvordan effektivt registrere Turnus?

Vi skal se på hvordan vi kan effektivt føre turnus.

Hvordan registrerer jeg Turnus effektivt?

Start med å trykke på «Sett opp Turnus».

Et vindu med ulike verktøy kommer opp.

Herfra kan vi gjøre følgende.

 1. Sett Turnus uker og/eller trykk på «Hent Siste» for å hente turnusen som ble ført inn forgje gang.
 2. Gå til tabellen under og legg inn de vaktene du skal jobbe.
 3. Velg avdelingen i nedtrekksmenyen til venstre.
 4. Huk av for «Slett tomme dager» for å slette de dagene som ikke har noe vakt registrert.
 5. Til slutt skriv inn i hvor mange uker fremover Turnusen skal gjentas.

Merk at turnusen starter i uken vi var i da vi trykket på «Sett opp turnus».

No kan du bla i Turnus og kontrollere at valget stemmer. Du kan når som helst trykke på de ulike dagene og velge en annen vakt dersom endringer oppstår.

Hvordan fører jeg overtid?

En huske regel for Overtid er at det er ikke mulig å føre overtid fremover i tid. Det er kun mulig i dag eller i fortid.

Så lenge det over stemmer får vi opp ett nytt valg som heter «Overtid» når vi trykker på de enkelte dagene. Det er ikke mulig å føre overtid flere dager omgangen.

Det vi gjør videre er å:

 1. Skriv en kommentar for overtiden.
 2. Fører inn fra og til tid.
 3. Huker av for «Betalt overtid» dersom den er betalt.
 4. Til slutt trykker «Lagre».

Hvordan legger jeg inn Avspasering?

Trykk på Registrer fravær herfra :

 1. Velg fraværstypen «Avspaserer».
 2. Skriv en kommentar.
 3. Legg inn tider for når den gjelder, dersom du skal legge inn at du avspaserer Hele dagen ikke legg inn noe tidspunkt.
 4. Trykk Lagre.

Oversikt over Avspasering og Overtid. (De tre grønne søylene)

Oversikten over avspasering og overtid kan du finne ved å trykke på de tre grønne søylene.

En liste vil dukke opp der det er mulig å velge periode og se all avspasering, overtid og fravær som var registrert i den valgte perioden. (Bilde under viser bare et utsnitt av hele listen.)

+/- viser om du «skylder» eller har avspasering til gode. Dersom tallet er i minus(rød) «skylder» du overtid og dersom den er i pluss(grønn) har du avspasering til gode. Stjernen vise «Betalt overtid».

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.