Oppdateringer i App og Portal.

Det er gjort en rekke mindre oppdateringer i appen og portal. Dette er en samling av de siste oppdateringene.

Videosamtale fra kontaktkortet til ansatte/foresatte.

Det er nå mulig å starte videosamtaler direkte fra kontaktkortet til de ansatte eller foresatte. Den foresatte eller ansatte vil få melding med link til videosamtalen. Det er kun ansatte som kan starte en videosamtale med de foresatte.

Det er også mulig å starte videosamtaler mellom to ansatte ved å trykke på «Start videosamtale» .

Tall ved «Veggen» som viser antall nye og uleste innlegg.

I portal er det et tall over «Veggen» som viser hvor mange uleste og nye innlegg det ligger på veggen.

Foresatte kan skrive en dagspåminnelse ved registrering av fraværstype «Syk».

Dagspåminnelsen er valgfri å skrive ved regsitrering av fraværs type «Syk», meldingen er tilgjengelig for de ansatte samme sted som «Dagspåminnelser» under «Fremmøtelisten».

Fargekoder på dashbordet i appen.

Fargekodene samsvarer med informasjon som blir lagt inni bjellen og hjelper å navigere i appen. 

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Med vennlig hilsen,

MyKid – teamet.