Hvordan effektivt registrere Turnus?

Vi skal se på hvordan vi kan effektivt føre turnus.

Hvordan registrerer jeg Turnus effektivt?

Start med å trykke på «Sett opp Turnus».

Et vindu med ulike verktøy kommer opp.

Herfra kan vi gjøre følgende.

 1. Sett Turnus uker og/eller trykk på «Hent Siste» for å hente turnusen som ble ført inn forgje gang.
 2. Gå til tabellen under og legg inn de vaktene du skal jobbe.
 3. Velg avdelingen i nedtrekksmenyen til venstre.
 4. Huk av for «Slett tomme dager» for å slette de dagene som ikke har noe vakt registrert.
 5. Til slutt skriv inn i hvor mange uker fremover Turnusen skal gjentas.

Merk at turnusen starter i uken vi var i da vi trykket på «Sett opp turnus».

No kan du bla i Turnus og kontrollere at valget stemmer. Du kan når som helst trykke på de ulike dagene og velge en annen vakt dersom endringer oppstår.

Hvordan fører jeg overtid?

En huske regel for Overtid er at det er ikke mulig å føre overtid fremover i tid. Det er kun mulig i dag eller i fortid.

Så lenge det over stemmer får vi opp ett nytt valg som heter «Overtid» når vi trykker på de enkelte dagene. Det er ikke mulig å føre overtid flere dager omgangen.

Det vi gjør videre er å:

 1. Skriv en kommentar for overtiden.
 2. Fører inn fra og til tid.
 3. Huker av for «Betalt overtid» dersom den er betalt.
 4. Til slutt trykker «Lagre».

Hvordan legger jeg inn Avspasering?

Trykk på Registrer fravær herfra :

 1. Velg fraværstypen «Avspaserer».
 2. Skriv en kommentar.
 3. Legg inn tider for når den gjelder, dersom du skal legge inn at du avspaserer Hele dagen ikke legg inn noe tidspunkt.
 4. Trykk Lagre.

Oversikt over Avspasering og Overtid. (De tre grønne søylene)

Oversikten over avspasering og overtid kan du finne ved å trykke på de tre grønne søylene.

En liste vil dukke opp der det er mulig å velge periode og se all avspasering, overtid og fravær som var registrert i den valgte perioden. (Bilde under viser bare et utsnitt av hele listen.)

+/- viser om du «skylder» eller har avspasering til gode. Dersom tallet er i minus(rød) «skylder» du overtid og dersom den er i pluss(grønn) har du avspasering til gode. Stjernen vise «Betalt overtid».

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Primærkontakt og Samfunnskritisk yrke

Det er nå mulig å huke av for primærkontakt og samfunnskritisk yrke på kontaktkortet til de foresatte. Hvordan sette i gang?

Barnehagene bør gå gjennom kontaktpersoner til barna og huke av for «Primærkontakt» på kontaktkortet til de foresatte som er primærkontakpersoner. Det er kun barnehagen som kan huke av for dette.

Når dette er gjort kan de foresatte som er primærkontakter huke av for «Har samfunnskritisk stilling» og fylle ut beskrivelse av stillingen på kontaktkortet.

Foresatte kan kun registrere dette på seg selv.

De ansatte kan bruke filter «Primærkontakt» og «Primærkontakt med samfunnskritisk stilling» for å sende meldinger og e-post til de foresatte som er Primærkontakt og har samfunnskritisk stilling.

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Send melding til alle Administratorer

Dersom barnehagen ønsker å sende melding til kontaktpersoner som er «Administratorer».

Fra portal / nettleser.

1. Gå til Kommunikasjon 
2. Trykk på «Ny melding»
3. Trykk på «Velg mottakere» og velg filter «Administratorer» 

Fra Ansatt-App:

1. Gå til Kommunikasjon
2. Trykk «Melding» -> «Ny»
3. Trykk på «Foresatte valgt» -> Huk av for «Administratorer».

Vi anbefaler at alle foresatte skrur på push-varsler for MyKid-APP for å motta Push-varsel fra barnehagen. Ansatte kan fra meny-valget «Administrasjon» -> Foreldre kontrollere hvem som er registrert som «Administrator» for det enkelte barn. 

For ordens skyld; meldingen blir sendt til kontaktpersoner uavhengig om de har på eller av valget «Skal ha meldinger».

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Veggen

Veggen er nå tilgjengelig for ansatte i barnehagene, her kan dere raskt dele informasjon med hverandre!

Hvordan aktivere veggen?

For å aktivere veggen må du gå til Administrasjon → Barnehage. Når dette er gjort vil vegge være tilgjengelig for de ansatte.

Hvordan lage innlegg?

For å legge til et innlegg må du først velge avdelingen du ønsker å dele innlegget på, deretter kan du skrive din melding og trykke «Lagre». Du har muligheten til å skru av kommentarer og dele vedlegg.

Endre og slette.

For å endre eller slette innlegget må du trykke på de «tre dottene» i øvre-høyre kant av innlegget, en meny vil komme opp som lar deg slette og endre dette innlegget.

Administratorer har muligheten til å slette og endre alle innlegg, de kan også slette men ikke endre kommentarerene under ett innlegg. Administratorer kan også se hvem som har sett innlegget.

Administratorer kan blokkere brukere når de sletter et innlegg, for å gjøre dette trykk på «Slett» → «Slett alle innlegg og kommentarer fra denne brukeren» → «Ja, og blokker denne brukeren». Blokkerete brukere kan fortsatt se nye innlegg fra de andre brukere.

Hvem ser hvilke innlegg?

Alle kan se innlegg som blir lagt ut under «Hele barnehagen», dette gjelder de ansatte. I tilleg vil har hver avdeling sin egen «Vegg» der avdelingene kan lage sine egene innlegg som er relevante for de.

Siste nytt.

Siste nytt gir rask oversikt over aktivitet de siste syv dagene, det er mulig å trykke på de ulike aktivitetene for å gå direkte til nye innlegget eller nye kommentaren.

Sortering.

Det er mulig å sortere innleggene på to ulike måter :

 • «Siste innlegg» – Innleggene vil sorteres med det nyeste innlegget øverst.
 • «Siste aktiviteter» – De nyeste aktivitetene vil kommer først, det vil si nyeste kommentarer eller innlegg kommer øverst.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Utviklingssamtaler med video!

Det er nå mulig å holde utviklingssamtaler over nettet med MyKid-videosamtale funksjon. Her vil vi gå gjennom hvordan funksjonen benyttes av både ansatte og foresatte.

Hvordan komme i gang med videovideosamtale?

Som ansatt

For å kunne holde en utviklings-samtale over nettet behøver du som ansatt å huke av for «Bruk videosamtale» før utviklings-samtalen lagres.

Ansatte når samtalen ved å velge slotten / tidspunktet i timeoversikten under og trykke «Gå til videosamtale». Ansatte har muligheten til å starte samtalen tidlgiere enn planglagt.

Som foresatt

Når de ansatte har huket av for videokonferanse vil du få en knapp i både app og portal, under utviklings-samtalen som leder til videokonferansen. Dersom en foresatte forsøker å gå inn i samtalen før den har startet vil de bli møtt med et vindu som teller ned tiden til video-samtalen starter. 

Hvor mange er det som kan være med i konferansen?

Foreløpig kan det kun være samtaler mellom to personer, det vil si én ansatt og én foresatt. De ansatte har muligheten til å hoppe mellom utviklings-samtalene fra videokonfernase menyen. Det er mulig å når som helst avslutte samtalen ved å bruke «Avslutt samtale»-knappen. Alternativt kan du trykke vekk vinduet, dersom dette skjer ved uhell kan du bruke samme knappen for å nå samtalen igjen. 

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Notifikasjoner for de foresatte!

Nå leder notifikasjoner direkte til relevant informasjon i app, barnehagene har også muligheten til å sende melding med push-varsel. Når meldingen mottas kan du trykke på notifikasjonen for å lese mer samt svare på meldingen fra barnehagen.

Når får du notifikasjoner?

MyKid sender en felles varsel til alle som har ulest informasjon liggende i app, på ettermiddagen ca. kl 17:30 og denne er ikke endret. Barnehagene har nå mulighet til å sende meldinger med varsel, dersom barnehagene sender en slik melding vil det forekomme en umiddelbar push-notifikasjon på telefonen, denne varselen vil komme i tilleg til felles-varselen. Det er opp til barnehagene hvordan denne funksjonen benyttes og de bestemmer om meldingen krever øyeblikkelig oppmerksomhet eller ikke.

Merk at dersom det er annet ulest informasjon i MyKid, vil det fortsatt forekomme en felles push-varsel på ettermiddagen, uavhengig om det ble motatt en melding med push tidligere.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Tagging, opplastning, nedlastning og zipping av bilder.

Hvordan å tagge, laste opp, laste ned og zippe bilder? Hvilket bilder er det som vises og til hvem? Vi skal gå gjennom dette og komme med tips og triks til hvordan gjøre prosessen smidig.

For ansatte

Opplastning av bilder

For å laste opp bilde gå til «Media» og trykk på «Last opp medier». Et vindu vil komme opp og du vil se en knapp som heter «+ Legg til filer..», trykk på den og du vil kunne velge bilder du ønsker å laste opp fra din PC. Du kan velge flere bilder samtidig ved å bruke ulike hurtigtaster. Du kan holde inn ⌘Command(Mac) / Ctrl (Windows) og trykke på de bildene du ønsker å laste opp. ⌘Command + A(Mac) / Ctrl + A(Windows) hurtigvelger alle bilder i et album og Shift + musetrykk velger alle bilder ovenfra og ned til det bildet som ble trykket. Merk at bilder blir ikke lastet opp automatisk og vi lar deg kontrollere om du har lastet opp riktige bilder, du kan trykke på «Fjern» for å fjerne et bilde før opplastning. Du kan velge hviklet album de lastes opp ved å enten velge et som eksisterer fra før eller skrive navn på et nytt et. Merk at dersom du ikke skriver et navn vil de automatisk dannes et album for nåværende måneden + året, dersom albumet allerede eksisterer vil de legges automatisk i det albumet.

Tagging av bilder

Når bilder lastes opp må de tagges for å bestemme hvem skal kunne se hvilke bilder. Det er mulig å tagge albumer eller enkelte bilder. Bildene kan flyttes til ulike avdelinger, bildet vil kun være synlig i fra den avdelingen når det flyttes. Det er mulig å gi navn og beskrivelse til bildet eller albumet. Under vil det være synlig et sett med bilder av barn i barnehagen, her vil bildene kunne tagges. Når et barn tagges vil det bildet være tilgjengelig KUN til relaterte kontaktpersoner for dette barnet. Barn som ikke har tillat foto/video vil ikke kunne tagges og markeres rødt i utvalget.

Åpent felles album

Dersom barnehagen ønsker å laste opp bilder som f.eks bilder av skolen, juletreet eller lignende, kan de bruke «Last opp til Åpent fells album» knappen, merk at det er kun administratorer som kan laste opp til dette albumet, vær ekstra forsitkig med hva som lastes opp til dette albumet ettersom bildene vil bli tilgjengelig til alle i barnehagen uavhengig av foto/video tillatelser. Det behøves ikke å tagge bilder når bildene blir lastet opp på denne måten, bildene må derimot hukes av som «aktiv» for at andre skal kunne se de.

For foresatte

Hvilket bilder ser jeg?

Basert på hvilket bilder barnet blir tagget vil disse vises under «Media», under «Nyeste media» på «Oppslagstavlen» finner du rask tilgang til bilder barnehagen laster opp. Dagen i dag og denne uka under «Oppslagstavlen» samler de nyeste bildene som ble lastet opp og lager en kort oppsumering sammen med bilder de barnehage ansatte inkluderte i «Dagen i dag» meldingen.

Hvor kan jeg laste ned bilder?

Det er tre ulike måter å laste ned bilder på.

 • For å laste ned ett enkelt bilde kan du navigere deg frem til bildet og trykke på «Nedlastnings knappen» over bildet.
 • For å laste ned et helt album, gå til «Media» trykk innpå albumet og deretter trykk på «Last ned alle medier i albumet», du vil bli redirigert til et vindu der alle bilder er markert, trykk på «Zip medier». Filene vil bli samlet sammen til en fil og en lenke som leder til nedlastningen av bilder vil bli sendt til deg på email så snart bildene er zippet, de vil også være tilgengelig under «Media» dersom de er ferdig zippet. Merk at denne prosessen kan ta opp til 24 timer.
 • For å laste ned alle medier eller et spesifikt utvalg, trykk på last ned alle medier og deretter huk vekk de bildene du ikke ønsker å ta med.

Nyheter for de ansatte, send meldinger med eller uten push varsel, slett meldinger, send e-poster fra MyKid-app!

Ny melding

Det er nå mulig å sende meldinger direkte til en spesifikk foresatt eller en gruppe foresatte, hurtig tilgang til «send melding» fra fremmøteliste. For å skrive en ny melding følg stenge under.

Send melding til én eller flere

Det er mulig å sende melding til én eller flere personer, for å gjøre dette trykk på «Ny» melding og deretter trykk på «Foresatte valgt», et vindu vil komme opp med et utvalg av foresatte, det er mulig å trykke på «Velg alle» eller velge kun de personene dette gjelder. For å få opp flere filter for de foresatte kan de trykkes på «Velg filter» der vil du bli møtt med ulike filtere som gjør søket etter foresatte enklere. Når utvalget er utført kan du trykke vekk vinduet og skrive inn beskjeden, her får de ansatte mulighet om å varsle mottakeren av meldingen, dersom dette hukes av vil en Push-notifikasjon forekomme for de som mottar meldingen. Det er også mulig å sende en kopi til vedkommendes telefon og meldingen vil ligge i personlige inboksen på telefonene, merk at det vil forekomme en kostand dersom «Kopi som SMS» benyttes.

Slett feil sendte meldinger

Det er nå mulig å slette feil sendte meldinger, dersom en melding ble sendt ved en feil kan du navigere deg frem til oversikten over meldinger fra Kommunikasjon → Meldinger → Trykk på feilsendt melding → Trykk på slett, meldingen vil ikke lenger være synlig for de foresatte som mottok den, meldingen slettes for alle som mottok meldingen.

Oversikt over E-poster

For å sende E-poster fra mobilen trykk på «Kommunikasjon» → «E-poster», her vil du få en oversikt over sendte eposter, dette fungere ikke som en personlig inboks og det vises alle mail sendt av de ansatte i barnehagen. For å kunne sende e-poster trykk på «Ny» og her vil du følge de vanlige instruksene på å sende e-post gjennom MyKid, velg mottakere, velg avsender, skriv inn tittel og emne, vedlegg (Max 20MB) og trykk send. Merk at du må lage en e-post signatur for å kunne velge en avsender.

Årstall ved Utviklings-samtaler

Det vises nå et årstall ved datoen for utviklings-samtalene.

Åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember samt låse «Ferie og Fravær» kalender.

MyKid gir mulihgeter for å åpne opp barnehagen 24. og 31. desember samt låse «Ferie og fravær» dager under kalender. Disse verktøyene er spesielt viktige i romjulen og vi vil gå gjennom hvordan de benyttes.

Hvordan åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember?

For å åpne opp barnehagen den 24. og 31. desember gå til Administrasjon –> Barnehage og bla ned til du finner «Åpne 24. og 31. desember». Dagene vil være åpne og de vil fungere som vanlig, det er ikke mulig å kun holde halve-dagen åpen, eller bestemte tidspunkt derfor er det viktig å informere pårørende dersom barnehagen stenger tidlig disse dagene. Dersom dere holder åpen kun én av disse dagene er det hensiktsmessig å låse dagen dere holder stengt under Kalender –> Ferie og fraver, de foresatte vil ikke kunne føre ferie eller fravær på barna og de ansatte vil ikke kunne føre turnus.

Hvordan låse «Ferie og Fravær» kalenderen?

Låsing av dager i kalenderen er et administrativ verktøy for å forenkle planlegging av ansattelse frem i tid. For å låse dager under «Ferie og Fravær» kalender behøves det å klikke på låsen, når hele linjen er markert rød betyr det at dagen er låst og de foresatte kan ikke endre oppføringend som er ført inn eller legge ny inn ferie eller fravær. Administratorer derimot kan alltid gjøre endringer uavhengig om det er låst eller ikke. Det betyr at dersom dagen er låst og foresatte ønsker å endre informasjon må de kontakte barnehagen.

Ikke-låst

Låst

«Hengelås på ferie og fravær låse kun ferie»

Det er mulig å endre funksjonen til hengelåsen under Administrasjon –> Barnehage til å kun låse «Ferie». Det betyr at foresatte vil kunne føre inn fravær på vanlig måte men kan ikke endre eller legge til nye «Ferie» oppføringer under «Ferie og fravær» kalenderen.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Nyheter for ansatte i MyKid

Detaljert rapport av utfylte helseerklæring skjema, oppsummert arbeidstid for de ansatte, og rask eksport av ansatte’s kontakt informasjon er nå tilgjengelig under statistikk i MyKid.

Detaljert rapport over allergier, sykdom og mattradisjoner

En detaljert rapport over barnas allergier og sykdom er tilgjengelig under Administrasjon → Statistikk → Helseerklæring – sykdom og allergier, det kreves to-faktor-autentisering for å kunne se listen. Rapporten er tilgjengelig dersom foresatte har fylt ut helseerklæring skjema. Det er viktig å huske på at oversikten inneholder sensitiv informasjon og skal ikke distribueres til utenforstående.

Arbeidstid ansatte

For å få en oversikt over arbeidstiden til de ulike ansatte gå til Administrasjon → Statistikk → Arbeidstid ansatte. Her vises det en liste med alle ansatte og totale arbeidstiden i turnusen, listen inkluderer vikarer. Listen viser registrert fravær og total arbeidstid for dagen, dager der ansatte har hatt redusert arbeidstid markeres.

Det er mulig å eksportere hele tabellen eller en fullstendig oversikt av en enkel ansatt. Dette gjøres ved å trykke på de ulike navnene i tabellen, en mer detaljert oversikt vil vises.

Ansatt utvalg

Det er nå mulig å eksportere ut ulike lister med kontaktinformasjonen om de ansatte. Dette gjøres under Administrasjon → Statistikk → Ansatt utvalg.

For å kunne eksportere en kontaktliste av de ansatte kan du følge stegene under.

 • Steg 1: Velg «Utvalg» øverst.
 • Steg 2: Velg de ansatte du ønsker å få en utvalg av
 • Steg 3: Trykk på «Lagre Utvalget»
 • Steg 4: «Velg Oppsummering» øverst.
 • Steg 5: Eksporter listen til Excel/PDF eller kopier listen som er under.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.