Kontaktpersonenes info-kort

Kontaktpersonenes info-kort finnes inne på Administrasjon -> Foreldre og inneholder en del informasjon om barnas kontakpersoner.

Mye av det som finnes der kan både ansatte med admin-rettigheter og den aktuelle kontaktpersonen endre ved behov.

1) Det viktigste på en kontaktpersons info-kort er vedkommendes mobilnummer.
Det er viktig at riktig mobilnummer legges til.
Oppdager dere feil ved kontaktpersonens mobilnummer, bruk Slett-knappen for å slette kontaktpersonen, så Ny kontaktperson-knappen for å legge den til på nytt med riktig mobilnummer.
(Barnehager som importerer foresatte automatisk fra mastersystem, husk å korrigere mobilnummer der også.)

Avhuking av boksene

2) Når dere oppretter ny kontaktperson, er boksene Skal ha SMS/E-post meldinger og Vis på avdelingslisten ikke huket av. La de foresatte selv huke av for dette etter innlogging.

3) Avhuking av Administrator-boksen gir kontaktpersonen administrator-rettigheter for egen barn, dvs vedkommende kan endre opplysninger om eget barn (fornavn, etternavn, fødselsdato, sovetider, annen info). De kan også fylle ut tillatelser, samt legge til, redigere og slette barnets andre kontaktpersoner.

4) Avhuking av Tillat innlogging-boksen gir kontaktpersonen mulighet til å logge seg på MyKid. Ved registrering av en kontaktperson som ikke skal kunne logge seg inn, anbefaler vi at den som registrerer kontaktpersonen spør vedkommende om tillatelse/informerer vedkommende om registreringen. Dette vil for eksempel gjelde personer som kan hente barnet eller kontaktes ved krise, men ikke trenger innlogging på MyKid.

5) På kontaktpersonenes info-kort er det også mulig å huke av for Tillat å hente barnet og Kan kontaktes ved krise. Ved behov for raskt å sjekke disse opplysningene ifm. med et barn, gå til Barna -> Kontaktliste -> Det aktuelle barnet. Der vil det stå også disse opplysningene.

6) Skjul profilen-boksen brukes når det er behov for å skjule profilen til en av barnets kontaktpersoner fra barnets andre kontaktpersoner. Dette vil også skjule vedkommendes profil på Avdelingslisten.

7) Administratorer for eget barn kan ikke endre:

  • Skal ha SMS/E-post meldinger
  • Jeg ønsker nyhetsbrev fra MyKid

på info-kortene til barnets andre kontaktpersoner.

8) Ikke-administratorer for eget barn kan ikke endre:

  • Administrator
  • Tillat innlogging
  • Tillat å hente barnet
  • Kan kontaktes ved krise

på eget info-kort.

9) Ikke-administratorer for eget barn får ikke endret noe som helst på info-kortene til barnets andre kontaktpersoner. De får heller ikke redigert noe på barnets kontaktkort.