MyKid Turnus

For alle ansatte i MyKid, er det tilgjengelig et unikt Turnus-verktøy. Produktet er skreddersydd til bruk i barnehagen og er enkelt å bruke i hverdagen. Den enkelte barnehagen definerer selv hvilke vakter de ulike ansatte kan ha. For elegant visuell utforming, kan det bli angitt ulike farger for enklere gjenkjenning av de ulike vaktene i kalender.

Den enkelte ansatt kan få tildelt ulike vakter ved ulike avdelinger. Ved tildeling, blir det enkelt angitt hvilken vakt som gjelder for hvilken ukedag. Når turnus blir planlagt, velger man selv hvor mange uker aktuell turnus skal være aktiv.

Det er tilrettelagt for enkle valg ved eventuelt vaktbytte for den enkelte dag. Ved registrering av overtid angir man minutter/timer, ev. kommentar og om det er betalt eller ikke. Ved registrering av fravær velger man hvilken type fravær, angir ev. kommentar og lengde på fravær.

Det er mange ulike stillingstyper og den ansattes blir registrert med fra-dato for stillingsforholdet og prosentvis størrelse på stillingen. Det er valgfritt om det skal vises til de foresatte «hvem» som er på jobb. Utgangspunktet er at dette ikke blir vist, men det har vist seg nyttig for enkelte barnehage og angi denne informasjonen. Hvis det er «slått på», vises kun ansatte som er på jobb, aldri årsak til fravær.

Det er også utviklet funksjonalitet for at den ansatte kan angi når man faktisk starter og slutter på jobb. Dette er tilsvarende et stemplingsur som er valgfritt i bruk.

For fravær og overtid, er det utviklet godkjenningsrutiner. Turnus er veldig effektiv og tidsbesparende ved at ansatte selv kan angi overtid/fravær, som går videre til godkjenning.