Enklere Udir brukerundersøkelser / foreldreundersøkelser

Funksjonen gjør det lett å velge respondenter til brukerundersøkelse / foreldreundersøkelser i Udir, ved å markere de ulike respondentene for hvert barn, etter respondenter har blitt markert vil det komme opp en liste som er sortert pr. avdeling. Listen er det mulig å kopiere og lime inn direkte på Udir sin nettside for å legge til alle respondenter på en rask måte.

Slik gjøres det:

Funksjonen for å lage et utvalg av respondenter for brukerundersøkelse / foreldreundersøkelse, ligger under menyvalget Administrasjon → Statistikk → Verktøy → Brukerundersøkelse

1. Lag et utvalg

  • Systemet fyller automatisk ut et forslag til respondenter basert på forsøksvis en jevn fordeling av mor og far. Det kan kun velges én respondent pr. barn.
  • Listen kan redigeres
  • Dersom foresatte til et barn av ymse årsaker ikke delta i brukerundersøkelsen, huk vekk barnet
  • Dersom de ønsker at en annen foresatt skal være respondent, klikk på ønsket foresatt:
  • Når utvalget er ferdig trimmet, klikk på Lagre utvalget øverst:

2. Deretter klikker du på fanen Oppsummering:

  • Her vises en oversikt over rolle-fordeling blant respondentene (Mor / Far / osv). 
  • Herfra er det mulig å kopiere utvalget per avdeling, for å legge inn på Udir. 

Obs: Alle respondentene må være registrert med e-post adresse. Dersom e-post adresse mangler, registrer korrekt e-post på foresattes kontaktkort.

Se mer om Udir sin foreldreundersøkelse her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/

Dersom det er noen spørsmål kontakt oss på post@mykid.no eller ring 23 89 87 70. 

Med vennlig hilsen MyKid-teamet!