Gjentagende dagspåminnelse

Hvis du, som foresatt, ønsker at samme dagsnotat vises til barnehagen flere ganger, kan du velge hvordan dagspåminnelsen skal gjentas før du lagrer den.

Hvis din beskjed skal gjentas i noen dager, velger du antall dager til høyre for «Gjenta i antall dager». Dagspåminnelsen i vårt eksempel vil vises for de ansatte på onsdag, torsdag og fredag.

Skal den gjentas på samme ukedag i f.eks. fem uker, velger du 5 til høyre for «Gjenta hver [ukedag] i antall uker». Hvilken ukedag gjentagelsen vil gjelde for avhenger av hvilken ukedag den opprinnelige dagspåminnelsen gjelder for.

Skal det gjentas i både noen dager og noen uker, velges det et tall i begge felt. I vårt eksempel vil dagspåminnelsen vises for ansatte på onsdag, torsdag og fredag, samt onsdag påfølgende uke.