Korona-relatert fravær

En til nyhet fra MyKid – nå kan dere registrere korona-relatert fravær. Hva vil dette si i praksis?

1) Dersom det velges Egenmelding, Sykemeldt < 16, Sykemeldt > 16 eller Sykt barn, kan årsak til fravær velges fra en nedtrekksmeny.

2) Daglig leder får opp årsaken, dersom denne er registrert, inne på Turnus -> Godkjenn fravær/Oversikt fravær:

3) Under Statistikk -> Ferie og fravær for ansatte, kan man filtrere på fravær som er oppgitt som koronarelatert fravær (der det altså er oppgitt årsak 1,2 eller 3 som vist over):

4) Nå er det også mulig å generere dokumentasjon (PDF) for hver enkelt ansatt, som vil kunne brukes som vedlegg til NAV i søknad om refusjon.