Våre anbefalinger for bruk av MyKid etter gjenåpning

Utsendelse av generell informasjon til foresatte

Vår anbefaling for mest effektiv kommunikasjon er å bruke en kombinasjon av nyhetsbrev og e-post/SMS. Først kan man sende ut nyhetsbrev (skrevet direkte i tekstfeltet, uten å lime inn fra Word og uten vedlegg). Senere kan man sjekke hvem som har sett nyhetsbrevet, og hvis det fortsatt er noen som ikke har fått informasjonen med seg, sende SMS eller e-post til disse.

Smågrupper (Kohorter)

Ved behov for organisering av barn i smågrupper (kohorter), kan grupper i MyKid benyttes, slik at hver ansatt får god oversikt over egen smågruppe (kohort). Grupper i MyKid er fleksible og kan inneholde barn og ansatte på tvers av avdelinger, samt flere grupper innen samme avdeling, så de kan tilpasses som de passer best.

Håndvaskregistrering

Her kan Telleliste brukes – start en ny telleliste og gi den et passende navn, så er det enkelt å finne listen igjen fra nedtrekksmenyen for den aktuelle dagen.

Dersom dere har behov for klokkeslett for oppmøte/henting på forhånd

Det er gjerne mulig å opprette aktivitet med påmelding i Kalender – da kan man opprette ulike tidsslot for levering (f.eks. 09:00 – 09:30, 09:30 – 10:00 osv.) og foresatte kan melde seg på. Oversikten finner man inne på Påmeldinger i Kalender-fanen.

Andre nyttige funksjonaliteter

Åpent helligdager

Vi har fått på plass mulighet for åpent på helligdager i MyKid, samt kommet med noen anbefalinger for dem som holder åpent.

Korona-relatert fravær

Vi har gjort det mulig å registrere korona-relatert fravær enkelt og greit. Hva vil dette si i praksis?

Refusjon gjort lettere 

Eksporter fraværsregistreringer fra MyKid i PDF format enkelt og greit. Eksportfilen kan deretter brukes i refusjonsprosessen.

Åpent felles album

Lettere deling av pedagogisk bilde- og videomateriell med barna og foresatte som har vært spesielt nyttig i de siste ukene.

Oppmøterapport – barn 

Oppmøterapporten er en anonymisert oversikt over barn som har møtt opp i barnehagen dag for dag, fordelt på alder.

Kommer snart… 

Vi jobber med å utvikle Veggen – et sted i MyKid der ansatte og foresatte skal kunne snakke sammen og dele innhold.