Nyheter for de ansatte, send meldinger med eller uten push varsel, slett meldinger, send e-poster fra MyKid-app!

Ny melding

Det er nå mulig å sende meldinger direkte til en spesifikk foresatt eller en gruppe foresatte, hurtig tilgang til «send melding» fra fremmøteliste. For å skrive en ny melding følg stenge under.

Send melding til én eller flere

Det er mulig å sende melding til én eller flere personer, for å gjøre dette trykk på «Ny» melding og deretter trykk på «Foresatte valgt», et vindu vil komme opp med et utvalg av foresatte, det er mulig å trykke på «Velg alle» eller velge kun de personene dette gjelder. For å få opp flere filter for de foresatte kan de trykkes på «Velg filter» der vil du bli møtt med ulike filtere som gjør søket etter foresatte enklere. Når utvalget er utført kan du trykke vekk vinduet og skrive inn beskjeden, her får de ansatte mulighet om å varsle mottakeren av meldingen, dersom dette hukes av vil en Push-notifikasjon forekomme for de som mottar meldingen. Det er også mulig å sende en kopi til vedkommendes telefon og meldingen vil ligge i personlige inboksen på telefonene, merk at det vil forekomme en kostand dersom «Kopi som SMS» benyttes.

Slett feil sendte meldinger

Det er nå mulig å slette feil sendte meldinger, dersom en melding ble sendt ved en feil kan du navigere deg frem til oversikten over meldinger fra Kommunikasjon → Meldinger → Trykk på feilsendt melding → Trykk på slett, meldingen vil ikke lenger være synlig for de foresatte som mottok den, meldingen slettes for alle som mottok meldingen.

Oversikt over E-poster

For å sende E-poster fra mobilen trykk på «Kommunikasjon» → «E-poster», her vil du få en oversikt over sendte eposter, dette fungere ikke som en personlig inboks og det vises alle mail sendt av de ansatte i barnehagen. For å kunne sende e-poster trykk på «Ny» og her vil du følge de vanlige instruksene på å sende e-post gjennom MyKid, velg mottakere, velg avsender, skriv inn tittel og emne, vedlegg (Max 20MB) og trykk send. Merk at du må lage en e-post signatur for å kunne velge en avsender.

Årstall ved Utviklings-samtaler

Det vises nå et årstall ved datoen for utviklings-samtalene.