Åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember samt låse «Ferie og Fravær» kalender.

MyKid gir mulihgeter for å åpne opp barnehagen 24. og 31. desember samt låse «Ferie og fravær» dager under kalender. Disse verktøyene er spesielt viktige i romjulen og vi vil gå gjennom hvordan de benyttes.

Hvordan åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember?

For å åpne opp barnehagen den 24. og 31. desember gå til Administrasjon –> Barnehage og bla ned til du finner «Åpne 24. og 31. desember». Dagene vil være åpne og de vil fungere som vanlig, det er ikke mulig å kun holde halve-dagen åpen, eller bestemte tidspunkt derfor er det viktig å informere pårørende dersom barnehagen stenger tidlig disse dagene. Dersom dere holder åpen kun én av disse dagene er det hensiktsmessig å låse dagen dere holder stengt under Kalender –> Ferie og fraver, de foresatte vil ikke kunne føre ferie eller fravær på barna og de ansatte vil ikke kunne føre turnus.

Hvordan låse «Ferie og Fravær» kalenderen?

Låsing av dager i kalenderen er et administrativ verktøy for å forenkle planlegging av ansattelse frem i tid. For å låse dager under «Ferie og Fravær» kalender behøves det å klikke på låsen, når hele linjen er markert rød betyr det at dagen er låst og de foresatte kan ikke endre oppføringend som er ført inn eller legge ny inn ferie eller fravær. Administratorer derimot kan alltid gjøre endringer uavhengig om det er låst eller ikke. Det betyr at dersom dagen er låst og foresatte ønsker å endre informasjon må de kontakte barnehagen.

Ikke-låst

Låst

«Hengelås på ferie og fravær låse kun ferie»

Det er mulig å endre funksjonen til hengelåsen under Administrasjon –> Barnehage til å kun låse «Ferie». Det betyr at foresatte vil kunne føre inn fravær på vanlig måte men kan ikke endre eller legge til nye «Ferie» oppføringer under «Ferie og fravær» kalenderen.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.