«Onboarding» for foresatte – helseskjema, allergiinfo og mer

Når nye barn skal begynne i barnehagen, må barnehagen hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. I mange barnehager har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling.

Ved å bruke våre skjemaer, kan barnehagen digitalt samle inn helseopplysninger, allergiinformasjon, informasjon om samliv og foreldreansvar og andre opplysninger.

Opplysninger blir sikret med 2-faktorautentisering (2FA). For at en ansatt skal få innsyn, må han/hun taste inn koden som sendes på SMS til vedkommendes mobilnummer.

«Offboarding»

Som en del av «offboardingen» for foresatte, kan barnehagen huke av for «Automatisk utsendelse av avslutningsmail» inne på Administrasjon -> Barnehagen. En avslutningsmail blir da sendt til foresatte 14 dager før barnets sluttdato i MyKid. Denne mailen informerer om bla. at medier som foresatte ønsker å beholde må lastes ned før barnet slutter.