Registrering av tider for levering og henting er nå tilgjengelig

Funksjonaliteten for registrering av tider for levering og henting av barn er nå på plass. Kun foresatte som er administratorer for eget barn og ansatte med admin-rettigheter kan lage/redigere/slette planer for levering/henting.

I appens meny finner man Levering/Henting.
Inne på Levering/Henting trykker man på Liste, så på Ny.
Det er mulig å lage så mange planer man ønsker, f.eks. ulike planer for partalls-/oddetallsuker og for ulike dager i uken.

Velger man Kalender-oversikt inne på Levering/Henting, kan man se det planlagte dag for dag, samt endre planen kun for enkelte dager ved å trykke på dagen, redigere, så trykke Legg til.

Planen for den enkelte dagen kan også sees og redigeres inne på dagsoversikten.

Hvis man redigerer planen for en enkelt dag, kan man også slette det redigerte. I så fall vil den opprinnelige planen overta.

Ønsker man å fjerne levering/henting for en enkelt dag helt, må man da ev. slette eller redigere den opprinnelige planen inne på Levering/Henting -> Liste.

For å registrere hente-/leveringstider for flere barn samtidig behøver du å trykke på lagre, et nytt vindu vil komme opp der det er mulig å velge hvilke barn disse hente-/leveringstider gjelder.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.