Registrering av flere fraværsdager av gangen

Her finner man en kort oppskrift på hvordan foresatte kan raskt og enkelt legge til fravær som skal vare i flere dager.

Hvis ferie:
Vanligvis kan ferie ikke registreres med startdato mindre enn 14 dager frem i tid.
Er du foresatt-bruker og får ikke registrert ferie (knappen er inaktiv), ta kontakt med din barnehage.

Slik går du frem om du bruker MyKid-appen:

1. Gå til Meny > Fravær.

2. Naviger til riktig måned ved å bruke piler oppe til venstre.

3. Trykk på hver av de dagene du ønsker å registrere fravær for.
De dagene du har trykket på blir markert med gul sirkel, slik som 6. – 24. juli på bildet. 

4. For å avmarkere en dag, trykk på dagen en gang til. For å avmarkere alt, trykk på Nullstill oppe til høyre.

5. Når du er fornøyd med utvalget, trykk på den knappen nederst som passer til type fravær. Det blir registrert den type fravær på dagene du har valgt. Disse dagene får en prikk under i den fargen som tilsvarer type fravær, slik som 29.07. på bildet.

Dette gjør du hvis du bruker portalen:

1. Gå til «Ferie og fravær»-fanen.

2. Naviger til riktig måned ved hjelp av pilene på den svarte datolinjeen.

3. Du kan sette fravær på hele uker av gangen. Fin den uken du ønsker å registrere fravær for. Hvis fraværet som skal registreres er for eksempel ferie, trykker du på lilla firkant med «F» på helt til venstre, der ukenummer står.
Slik blir hele uken markert som ferie. Ønsker du å ta vekk regisreringen for den uken, trykk på samme knappen en gang til.

Takk for at du bruker MyKid 🙂