Send melding til alle Administratorer

Dersom barnehagen ønsker å sende melding til kontaktpersoner som er «Administratorer».

Fra portal / nettleser.

1. Gå til Kommunikasjon 
2. Trykk på «Ny melding»
3. Trykk på «Velg mottakere» og velg filter «Administratorer» 

Fra Ansatt-App:

1. Gå til Kommunikasjon
2. Trykk «Melding» -> «Ny»
3. Trykk på «Foresatte valgt» -> Huk av for «Administratorer».

Vi anbefaler at alle foresatte skrur på push-varsler for MyKid-APP for å motta Push-varsel fra barnehagen. Ansatte kan fra meny-valget «Administrasjon» -> Foreldre kontrollere hvem som er registrert som «Administrator» for det enkelte barn. 

For ordens skyld; meldingen blir sendt til kontaktpersoner uavhengig om de har på eller av valget «Skal ha meldinger».

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.