Den røde boblen og andre tall på «Fremmøteliste» og «Ferie og Fravær»

Etter å ha fått flere innspill fra barnehageansatte om at det ville vært nyttig for ansatte å kunne se antall enheter/ekvivalenter på listene, har vi lagt til et nytt tall på Fremmøteliste og Ferie og Fravær – Antall enheter/ekvivalenter.

Den røde boblen

Antall ekvivalenter / enheter baseres på barnets fødselsår.

Dersom barnet er under 2 år regnes det som 2 enheter.
Dersom barnet er 3 år, regnes det som 2 enheter før 1. august og 1 enhet etter 1. august.
Dersom barnet er over 3 år, regnes det som 1 enhet.

Tallene på Fremmøteliste

Den blå boblen viser antall barn registrert som «Kommet».
Den grønne boblen viser antall barn registrert som «Hentet».
Den oransje boblen viser «resterende» barn i barnehagen – dvs. antall barn som er registrert som kommet, men ikke som hentet.
Rød boble beregner enheter på barn som er registrert «Kommet».

Tallene på Ferie og Fravær

Den blå boblen viser antall barn som ingen fravær er registrert på – dvs. antall barn som forventes å komme i barnehagen.
Rød boble beregner enheter på barn som ikke har registrert fravær.