Turnus: ansatte som jobber på flere avdelinger

Vis ansatt på Turnus

Inne på Administrasjon -> Ansatte -> den enkelte ansattes info-kort huker man av for «Vis på turnus» først, så trykker «Lagre». Deretter vil det være mulig å trykke på Kalender-ikonet, velge avdelinger den ansatte skal vises på Turnus i, og lagre.

Langtidsturnus på flere avdelinger

I dette eksempelet jobber Kari annenhver uke på avdeling Edelskogen og Maurtua. Først setter du opp vaktene på avdeling Edelskogen.

Velg antall uker i turnus, så trykk «Sett turnusuker». Velg avdeling, og deretter velg vakter i den første raden. Husk å fjerne avhuking for «Slett tomme dager». Velg antall uker turnus skal gjentas i, og trykk «Lagre».

Deretter setter du opp turnusen for avdeling Maurtua.

Velg antall uker i turnus, så trykk «Sett turnusuker». Velg avdeling, og deretter velg vakter i den andre raden. Husk å fjerne avhuking for «Slett tomme dager». Velg antall uker turnus skal gjentas i, og trykk «Lagre».