Nyheter for de ansatte, send meldinger med eller uten push varsel, slett meldinger, send e-poster fra MyKid-app!

Ny melding

Det er nå mulig å sende meldinger direkte til en spesifikk foresatt eller en gruppe foresatte, hurtig tilgang til «send melding» fra fremmøteliste. For å skrive en ny melding følg stenge under.

Send melding til én eller flere

Det er mulig å sende melding til én eller flere personer, for å gjøre dette trykk på «Ny» melding og deretter trykk på «Foresatte valgt», et vindu vil komme opp med et utvalg av foresatte, det er mulig å trykke på «Velg alle» eller velge kun de personene dette gjelder. For å få opp flere filter for de foresatte kan de trykkes på «Velg filter» der vil du bli møtt med ulike filtere som gjør søket etter foresatte enklere. Når utvalget er utført kan du trykke vekk vinduet og skrive inn beskjeden, her får de ansatte mulighet om å varsle mottakeren av meldingen, dersom dette hukes av vil en Push-notifikasjon forekomme for de som mottar meldingen. Det er også mulig å sende en kopi til vedkommendes telefon og meldingen vil ligge i personlige inboksen på telefonene, merk at det vil forekomme en kostand dersom «Kopi som SMS» benyttes.

Slett feil sendte meldinger

Det er nå mulig å slette feil sendte meldinger, dersom en melding ble sendt ved en feil kan du navigere deg frem til oversikten over meldinger fra Kommunikasjon → Meldinger → Trykk på feilsendt melding → Trykk på slett, meldingen vil ikke lenger være synlig for de foresatte som mottok den, meldingen slettes for alle som mottok meldingen.

Oversikt over E-poster

For å sende E-poster fra mobilen trykk på «Kommunikasjon» → «E-poster», her vil du få en oversikt over sendte eposter, dette fungere ikke som en personlig inboks og det vises alle mail sendt av de ansatte i barnehagen. For å kunne sende e-poster trykk på «Ny» og her vil du følge de vanlige instruksene på å sende e-post gjennom MyKid, velg mottakere, velg avsender, skriv inn tittel og emne, vedlegg (Max 20MB) og trykk send. Merk at du må lage en e-post signatur for å kunne velge en avsender.

Årstall ved Utviklings-samtaler

Det vises nå et årstall ved datoen for utviklings-samtalene.

Åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember samt låse «Ferie og Fravær» kalender.

MyKid gir mulihgeter for å åpne opp barnehagen 24. og 31. desember samt låse «Ferie og fravær» dager under kalender. Disse verktøyene er spesielt viktige i romjulen og vi vil gå gjennom hvordan de benyttes.

Hvordan åpne opp barnehagen 24. og 31. Desember?

For å åpne opp barnehagen den 24. og 31. desember gå til Administrasjon –> Barnehage og bla ned til du finner «Åpne 24. og 31. desember». Dagene vil være åpne og de vil fungere som vanlig, det er ikke mulig å kun holde halve-dagen åpen, eller bestemte tidspunkt derfor er det viktig å informere pårørende dersom barnehagen stenger tidlig disse dagene. Dersom dere holder åpen kun én av disse dagene er det hensiktsmessig å låse dagen dere holder stengt under Kalender –> Ferie og fraver, de foresatte vil ikke kunne føre ferie eller fravær på barna og de ansatte vil ikke kunne føre turnus.

Hvordan låse «Ferie og Fravær» kalenderen?

Låsing av dager i kalenderen er et administrativ verktøy for å forenkle planlegging av ansattelse frem i tid. For å låse dager under «Ferie og Fravær» kalender behøves det å klikke på låsen, når hele linjen er markert rød betyr det at dagen er låst og de foresatte kan ikke endre oppføringend som er ført inn eller legge ny inn ferie eller fravær. Administratorer derimot kan alltid gjøre endringer uavhengig om det er låst eller ikke. Det betyr at dersom dagen er låst og foresatte ønsker å endre informasjon må de kontakte barnehagen.

Ikke-låst

Låst

«Hengelås på ferie og fravær låse kun ferie»

Det er mulig å endre funksjonen til hengelåsen under Administrasjon –> Barnehage til å kun låse «Ferie». Det betyr at foresatte vil kunne føre inn fravær på vanlig måte men kan ikke endre eller legge til nye «Ferie» oppføringer under «Ferie og fravær» kalenderen.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Hjemmeside med MyKid!

MyKid tilbyr hjemmeside til din barnehage! Du vil få mulighet til å administrere nettsiden fra Administrasjon → Hjemmeside, her er noen tips for å gjøre det enklere.

Det er enkelt å sette opp hjemmesiden til barnehagen din gjennom MyKid. Når du får tilgang til funksjonen vil du kunne se en ny “tab” under «Administrasjon» som heter «Hjemmeside». Her vil du kunne kontrollere hjemmesiden og kunne tilpasse den etter behov. 

Hjemmesiden har som standard “Logg inn” og “Kontakt” i menyen. «Logg inn» tillater å logge inn til MyKid og «Kontakt» navigerer besøkeren ned til kontaktinformasjonen til barnehagen, utenom dette er det mulig å definere opp til fire ekstra meny-knapper, disse kan vises på nettsiden ved å trykke “Synlig”, destinasjonen viser til hvor på hjemmesiden brukeren blir navigert til. 

Hvor vises de ulike endringene gjort i «Hjemmeside»?

Hvordan endre nyheter?

For å endre nyheter trykk på «Legg til eller endre nyheter HER» under «Hjemmeside».

Du vil deretter bli møtt med en meny for å kunne redigere nyhets-innlegg på hjemmesiden

 1. Trykk på plusstegnet for nytt innlegg.
 2. Endre Overskrift
 3. Endre tekst innhold, her er det mulig å laste opp bilder som skal vises i teksten.
 4. Beskrivelse av innlegget hjelper foreldre å finne frem til Barnehagen dersom de bruker Google, Bing, Yahoo eller lignende for å finne barnehagen. De vil bli direkte navigert til hjemmesiden og innlegget. Derfor er det viktig å legge til relevante-stikkord i forhold til hva innlegget handler om.
 5. Underveis er det mulig å synliggjøre eller gjemme innlegget, når “Lagre”-knappen trykkes for første gang blir innlegget synliggjort automatisk.
 6. Fjern innlegget dersom misfornøyd, husk at disse slettes permanent
 7. Fremhevet bildet vil vises på forsiden av innlegget på hjemmesiden. 

Mer informasjon og eksempler finner du her demobarnehage.no. Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no elle ring til 23 89 87 90.

Nyheter for ansatte i MyKid

Detaljert rapport av utfylte helseerklæring skjema, oppsummert arbeidstid for de ansatte, og rask eksport av ansatte’s kontakt informasjon er nå tilgjengelig under statistikk i MyKid.

Detaljert rapport over allergier, sykdom og mattradisjoner

En detaljert rapport over barnas allergier og sykdom er tilgjengelig under Administrasjon → Statistikk → Helseerklæring – sykdom og allergier, det kreves to-faktor-autentisering for å kunne se listen. Rapporten er tilgjengelig dersom foresatte har fylt ut helseerklæring skjema. Det er viktig å huske på at oversikten inneholder sensitiv informasjon og skal ikke distribueres til utenforstående.

Arbeidstid ansatte

For å få en oversikt over arbeidstiden til de ulike ansatte gå til Administrasjon → Statistikk → Arbeidstid ansatte. Her vises det en liste med alle ansatte og totale arbeidstiden i turnusen, listen inkluderer vikarer. Listen viser registrert fravær og total arbeidstid for dagen, dager der ansatte har hatt redusert arbeidstid markeres.

Det er mulig å eksportere hele tabellen eller en fullstendig oversikt av en enkel ansatt. Dette gjøres ved å trykke på de ulike navnene i tabellen, en mer detaljert oversikt vil vises.

Ansatt utvalg

Det er nå mulig å eksportere ut ulike lister med kontaktinformasjonen om de ansatte. Dette gjøres under Administrasjon → Statistikk → Ansatt utvalg.

For å kunne eksportere en kontaktliste av de ansatte kan du følge stegene under.

 • Steg 1: Velg «Utvalg» øverst.
 • Steg 2: Velg de ansatte du ønsker å få en utvalg av
 • Steg 3: Trykk på «Lagre Utvalget»
 • Steg 4: «Velg Oppsummering» øverst.
 • Steg 5: Eksporter listen til Excel/PDF eller kopier listen som er under.

Med vennlig hilsen, MyKid – teamet

Dersom det er noen spørsmål send mail til post@mykid.no eller ring 23 89 87 70.

Enklere Udir brukerundersøkelser / foreldreundersøkelser

Funksjonen gjør det lett å velge respondenter til brukerundersøkelse / foreldreundersøkelser i Udir, ved å markere de ulike respondentene for hvert barn, etter respondenter har blitt markert vil det komme opp en liste som er sortert pr. avdeling. Listen er det mulig å kopiere og lime inn direkte på Udir sin nettside for å legge til alle respondenter på en rask måte.

Slik gjøres det:

Funksjonen for å lage et utvalg av respondenter for brukerundersøkelse / foreldreundersøkelse, ligger under menyvalget Administrasjon → Statistikk → Verktøy → Brukerundersøkelse

1. Lag et utvalg

 • Systemet fyller automatisk ut et forslag til respondenter basert på forsøksvis en jevn fordeling av mor og far. Det kan kun velges én respondent pr. barn.
 • Listen kan redigeres
 • Dersom foresatte til et barn av ymse årsaker ikke delta i brukerundersøkelsen, huk vekk barnet
 • Dersom de ønsker at en annen foresatt skal være respondent, klikk på ønsket foresatt:
 • Når utvalget er ferdig trimmet, klikk på Lagre utvalget øverst:

2. Deretter klikker du på fanen Oppsummering:

 • Her vises en oversikt over rolle-fordeling blant respondentene (Mor / Far / osv). 
 • Herfra er det mulig å kopiere utvalget per avdeling, for å legge inn på Udir. 

Obs: Alle respondentene må være registrert med e-post adresse. Dersom e-post adresse mangler, registrer korrekt e-post på foresattes kontaktkort.

Se mer om Udir sin foreldreundersøkelse her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/administrere-foreldreundersokelsen-for-barnehage/

Dersom det er noen spørsmål kontakt oss på post@mykid.no eller ring 23 89 87 70. 

Med vennlig hilsen MyKid-teamet! 

Hva innebærer innstillingen «Vis turnus for foreldre»?

«Vis turnus for foreldre» er én av innstillingene man finner inne på Administrasjon -> Barnehagen. Vises turnus for foreldre, vil de kunne se navn, profilbilde og stilling til de ansatte som er på jobb, og når på dagen disse er tilstede. Det vises kun de ansatte som har «Vis ansatt for foreldre» huket av på info-kortet (Adm -> Ansatte).

Det vises aldri fraværsårsaker eller kommentarer til fravær.

Foreldreportal
Fortsett å lese Hva innebærer innstillingen «Vis turnus for foreldre»?

«Onboarding» for foresatte – helseskjema, allergiinfo og mer

Når nye barn skal begynne i barnehagen, må barnehagen hente inn viktig informasjon fra barnas foresatte. I mange barnehager har dette blitt gjort på papir i mange år. Nå tilbyr vi en enklere vei mot målet – en digital løsning for informasjonsinnsamling.

Fortsett å lese «Onboarding» for foresatte – helseskjema, allergiinfo og mer

Registrering av tider for levering og henting er nå tilgjengelig

Funksjonaliteten for registrering av tider for levering og henting av barn er nå på plass. Kun foresatte som er administratorer for eget barn og ansatte med admin-rettigheter kan lage/redigere/slette planer for levering/henting.

I appens meny finner man Levering/Henting.
Inne på Levering/Henting trykker man på Liste, så på Ny.
Det er mulig å lage så mange planer man ønsker, f.eks. ulike planer for partalls-/oddetallsuker og for ulike dager i uken.

Fortsett å lese Registrering av tider for levering og henting er nå tilgjengelig

Den røde boblen og andre tall på «Fremmøteliste» og «Ferie og Fravær»

Etter å ha fått flere innspill fra barnehageansatte om at det ville vært nyttig for ansatte å kunne se antall enheter/ekvivalenter på listene, har vi lagt til et nytt tall på Fremmøteliste og Ferie og Fravær – Antall enheter/ekvivalenter.

Den røde boblen

Fortsett å lese Den røde boblen og andre tall på «Fremmøteliste» og «Ferie og Fravær»